گفتــم غــم تـو دارم ، گفتــا غمت سـر آیـد

                   گفتــم کـه مـاه من شو ، گفتــا اگــر بـرآیـد

گفتــم ز مـهــرورزان ، رســم وفــا بیــامــوز

                   گفتــــا ز خـوبرویـان ، ایـن کــار کـمـتــر آیـد

گفتــم کـه بوی زلفت ، گمــراه عالمم کـرد

                   گفتــــا اگــر بــدانــی ، هــم اوت رهبـر آیـد

گفتــم کــه بــر خیـالـت ، راه نـظــر ببنــدم

                   گفتــــا کـه شب رو است او از راه دیگر آید

گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد

                   گفتا خموش حافظ،کاین غصه هم سر آید

Painting : Landscape with Couple Walking and Crescent Moon . By  Vincent  van Gogh

کنسرت همایون .

آواز: استاد محمدرضا شجریان . نی : استاد محمد موسوی

Painting : Landscape with Couple Walking and Crescent Moon . By  Vincent  van Gogh

دریافت کنید

به زودی سعی میکنم فایل تصویری همین اجرا را در اختیار شما بگذارم .

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۷ساعت 23:11  توسط کاوه  | 
مطالب گذشته . . .